• Hadeland som bostedsregion 

   gurmet; Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2007:107, Notat, 2007)
   Last ned gratis Notatet beskriver data om voksne som er ferdig med etableringsfasen i hver av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker og for regionen som helhet, og gir et bilde av i hvilken grad og for hvem regionen er attraktiv ...
  • Ringerike kommune: Befolkningsutvikling og bosettingsmønster 

   gurmet; Kjetil Sørlie (NIBR-notat 2012:107, Notat, 2012)
   Last ned gratis Statistisk materiale med kommentarer, dels for hele kommunen og dels brutt ned på de enkelte områder. Livsløpsdata for ti årskull som er ferdig med etableringsfasen. Tema: Stabilitet, bofasthet og flytting. ...