• Strategi og struktur i norske kommuner 

      Winther, Eirik (Master thesis, 2017)
      Denne studien har fokus på strategisk planlegging og styring i kommunesektoren og har til hensikt å belyse sammenhengen mellom hvordan kommunene velger å møte sine omgivelser og hvordan de tilpasser sin organsisasjon i ...