• Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien : en tverrsnittsstudie 

      Fjæra, Brit; Willumsen, Toril; Eide, Hilde (Sykepleien Forskning;5 (2), Journal article; Peer reviewed, 2010)
      Studiens bakgrunn: Dårlig oral helse hos eldre kan få store konsekvenser for deres livskvalitet og helse. I dag har eldre en tannstatus preget av kroner, broer og implantater og dette vil stille store krav til godt munnstell ...