• Kjønn, livstilfredshet og opplevelser i skolen på mellomtrinnet 

      Wenger, Åsa Holland (Master thesis, 2022)
      Denne oppgavens formål er å undersøke sammenhengen mellom ulike sider ved skolen og generell livstilfredshet hos barn og unge. I tillegg har unges livstilfredshet, skoletrivsel og opplevelse av skolestress blitt undersøkt ...