• Frivillig vern av skog 

   Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje; Harvold, Kjell (Samarbeidsrapport NIBR/NINA 2010, Rapport, 2010)
   Siden 2003 er nesten alle nye prosesser for vern av skog på privat grunn gjennomført som frivilling vern ved at skogeier(e) tilbyr områder for vern. Evalueringen viser at frivillig vern har redusert konfliktnivået i skogvern ...
  • Motorferdsel i utmark - omfang, erfaringer og effekter 

   Vistad, Odd Inge; Tennøy, Aud; Saglie, Inger-Lise; Kleven, Terje; Reitan, Ole (NIBR-rapport 2006:15, Rapport, 2006)
   Rapporten sammenstiller foreliggende kunnskap om motorferdsel i utmark og dens effekter på natur, dyreliv og mennesker. Tilknyttet prosjekt Motorferdsel og samfunn