• Eksplosivanalyse av marin biota – metodeutvikling og optimalisering 

      Raviraj, Akshea; Vik, Mathilde (Bachelor thesis, 2022)
      De siste hundre årene ble store mengder ammunisjon dumpet på havbunnen, men vi vet lite om påvirkningen dette har på livet i havet. Analyse av eksplosiver i marin biota kan bidra til økt kunnskap deres påvirkning på ...