• Språkets makt og innflytelse 

      Vasaasen, Ragnhild Elise Nærlie (Master thesis, 2020)
      Dette er en masteroppgave i barnehagekunnskap. Temaet for studien dreier seg som språkets makt og innflytelse gjennom sentrale styringsdokumenter i oppvekstsektoren. Studien tar utgangspunkt i følgende forskningsspørsmålet: ...