• Latensfasen - en essensiell del av fødsel 

      Valheim, Ann Hege (MAJO;2021, Master thesis, 2021)
      Hensikt: Formålet med oppgaven er å se på hvilken påvirkning lang latensfase har for forløsningsmetode, intervensjoner, maternelle og neonatale utfall, og kvinners opplevelse av fødsel. Problemstilling: Påvirker lang ...