• Effekter av systematisk opplæring i samtalepreget veiledning målt med en multippel basislinjedesign 

   Eldevik, Sigmund; Løkke, Jon Arne; Haugland, Silje; Tryggestad, Hege; Valmo, Astri; Aarlie, Hege (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Det finnes få empiriske studier av om opplæring i samtalepreget veiledning har effekt i form av økte veiledningsferdigheter. På tross av manglende systematisk empiri, er opplæring i veiledning svært utbredt. I vår studie ...
  • Opplæring for elever med matematikkvansker 

   Tryggestad, Hege (MALKS;2014, Master thesis, 2014)
   Det er en god del forskning rundt årsaker til matematikkvansker. Det er mindre forskning på hva som kan være effektive opplæringsmetoder for elever med denne typen vansker og man har ikke klart å enes om hvordan matematikkvansker ...