• Et amatørteater, et lokalsamfunn, en familie 

      Trandum, Tonje (MEST;2018, Master thesis, 2018)
      Denne masteroppgaven omhandler deltageren (i denne oppgaven medlemmer av Eidsvoll amatørteater) imøte med amatørteater. Jeg har i denne masteroppgaven knyttet forskning opp mot mitt regiarbeid i Eidsvoll amatørteater. ...