• Betydningen av innvandrerbakgrunn for psykiske vansker blant ungdom 

   Torgersen, Leila (NOVA Rapport 5/05, Report, 2005)
   Temaet for denne avhandlingen er om, og eventuelt hvordan, ungdom med innvandrerbakgrunn med psykiske vansker (depressivitet og antisosialitet) skiller seg fra ungdom med norsk bakgrunn med tilsvarende problemer. Et sentralt ...
  • Betydningen av innvandrerbakgrunn for psykiske vansker blant ungdom 

   Torgersen, Leila (NOVA Rapport 5/05, Research report, 2005)
   Do we find more psychological problems among children and young people of immigrants that are born and raised in Norway than among those with a Norwegian background? Is there a need for specific theories to explain the ...
  • Ethnic differences in body mass index trajectories from 18 years to postpartum in a population-based cohort of pregnant women in Norway 

   Kinnunen, Tarja I; Richardsen, Kåre Rønn; Sletner, Line; Torgersen, Leila; Sommer, Christine; Waage, Christin Wiegels; Mdala, Ibrahimu; Jenum, Anne Karen (BMJ Open; Volume 9, Issue 2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Objectives: To explore ethnic differences in changes in body mass index (BMI) from the age of 18 years to 3 months postpartum. Design: A population-based cohort study. Setting: Child Health Clinics in Oslo, Norway. Pa ...
  • Predictors of Disordered Eating in Adolescence and Young Adulthood: A Population-Based, Longitudinal Study of Females and Males in Norway 

   Abebe, Dawit Shawel; Torgersen, Leila; Lien, Lars; Hafstad, Gertrud Sofie; von Soest, Tilmann (International Journal of Behavioral Development;38(2), Journal article; Peer reviewed, 2014-03)
   We investigated longitudinal predictors for disordered eating from early adolescence to young adulthood (12–34 years) across gender and different developmental phases among Norwegian young people. Survey data from a ...
  • Ungdoms digitale hverdag. 

   Torgersen, Leila (NOVA Rapport 8/04, Research report, 2004)
   SummaryThis report is part of the project "A digital childhood", supported by The Programme on Welfare Research, the Research Council of Norway. The project participants come from The University of Oslo, SINTEF (The ...
  • Ungdoms digitale hverdag. 

   Torgersen, Leila (NOVA Rapport 8/04, Report, 2004)
   Formålet med denne rapporten har vært å beskrive bruken av IKT (herunder PC, Internett, TV-spill og mobiltelefon) blant elever på ungdomsskolen og den videregående skolen. Tilnærmingen er todelt. For det første kartlegges ...
  • Uskyldig moro? 

   Sletten, Mira Aaboen; von Soest, Tilmann; Frøyland, Lars Roar; Torgersen, Leila; Hansen, Marianne (NOVA Rapport 18/10, Report, 2010)
   I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en landsdekkende skolebasert ungdomsundersøkelse om pengespill og dataspill. I overkant av 8000 ungdommer i alderen 12 til 17 år fra 89 skoler deltok i spørreskjemaundersøkelsen. ...
  • Uskyldig moro? 

   Sletten, Mira Aaboen; Soest, Tilmann von; Frøyland, Lars Roar; Torgersen, Leila; Hansen, Marianne (NOVA Rapport 18/10, Report, 2010)
   I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en landsdekkende skolebasert ungdomsundersøkelse om pengespill og dataspill. I overkant av 8000 ungdommer i alderen 12 til 17 år fra 89 skoler deltok i spørreskjemaundersøkelsen. ...