• Andrespråksdidaktisk forskning en oversikt over hva, hvordan og hvorfor i andrespråk i grunnskolen i 30 år 

   Tonne, Ingebjørg; Palm, Kirsten (NOA. Norsk som andrespråk;1-2, Journal article; Peer reviewed, 2015)
   I denne artikkelen gir vi en oversikt over enkeltarbeider, samlinger og utviklingstrekk i norsk andrespråks­didaktisk klasseromsforskning om og for grunnskolen i perioden 1985-2015. Forskningen på feltet kom i utgangspunktet ...
  • Andrespråkseleven, leseprøver og litteraturbasert leseopplæring 

   Tonne, Ingebjørg; Pihl, Joron (Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning;8 (1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Hva måler den nasjonale leseprøven når den gjennomføres av elever med norsk som andrespråk? I denne artikkelen analyserer vi data som viser at totalskåren på nasjonal leseprøve korrelerer med høy morfologisk bevissthet og ...
  • Gjenklang – utforsking av poetiske identitetstekstar og lingvistisk kapital i det fleirkulturelle klasserommet 

   Tonne, Ingebjørg; Vederhus, Inger (Skriveopplæring og skriveforsking;, Chapter; Peer reviewed, 2012-01)
   Dikt har tidlegare vore sjanger for literacy og frigjerande språkarbeid. I denne artikkelen diskuterer vi om og korleis den poetiske teksten igjen kan ha slike potensial ein spesifikk stad, nemleg i den fleirkulturelle ...
  • Literacy education, reading engagement, and library use in multilingual classes 

   Tonne, Ingebjørg; Pihl, Joron (Intercultural Education;23 (3), Journal article; Peer reviewed, 2012-08-28)
   The topic of this paper is literacy education and reading engagement in multilingual classes. What facilitates reading engagement in the language of instruction in multilingual classes? In this paper, we analyze reading ...
  • Morphological Correspondences in the Reading-Writing Relation among L2 Learners 

   Tonne, Ingebjørg; Pihl, Joron (The Reading Matrix;, Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Studies show that morphological and lexical awareness is a particularly important variable for reading comprehension after the primary school years. Research on L1 students’ reading and writing competence has revealed ...
  • Poesi og lingvistiske kontraster: språklig oppmerksomhet i klasserommet 

   Tonne, Ingebjørg; Nordby, Aase; Seljevold, Kristine Erika; Simonsen, Marianne; Ufs, Silje (NOA. Norsk som andrespråk;27 (2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   I denne artikkelen analyserer vi et flerspråklig diktprosjekt ut fra mulighetene det gir for metaspråklige samtaler og dermed metaspråklig bevissthet hos elevene. Spørsmålet vi stiller er: Hvordan kan poesi benyttes ...