• Developing a formal and functional language for catering equipment 

   Jacoby, Julia (Master thesis, 2011)
   Developing a formal and functional language for catering equipment. In the catered event a meal becomes a carefully orchestrated occurrence. Foods are carefully displayed on platters, knives are polished, and glasses clear, ...
  • Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk 

   Arntzen, Erik; Tolsby, June (Læremidler for profesjonsutdanning;10/2010, Research report, 2010)
   Denne boken er en revisjon av førsteutgaven fra 2005. Følgende kapitler er revidert «Eksperimentell design, med spesiell vekt på ulike typer av N=1 design» av Erik Arntzen, «Vitenskapelig tenkemåte» av Else Askerøi, ...