• «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer 

   Heggebø, Kristian; Bell, Justyna; Tolgensbakk, Ida; Elstad, Jon Ivar (Tidsskrift for Samfunnsforskning; Årgang 60, nr. 3-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   «Immigration and Social Mobility», publisert som et såkalt Discussion Paper i oktober 2018 av tre forskere ved Frisch-senteret (Hoen, Markussen & Røed, 2018), hevder at innvandringen har ført til større ulikhet blant ...
  • Cuatro narrativas de desempleo para jóvenes adultos en Europa 

   Bøhler, Kjetil Klette; Tolgensbakk, Ida; Vedeler, Janikke Solstad (Chapter; Chapter; Peer reviewed, 2018)
  • Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere (DEMOCIT) 

   Huang, Lihong; Kjøstvedt, Anders G.; Jøsok, Evy; Seland, Idunn; Tolgensbakk, Ida; Kosberg, Eva; Grevle, Tessa E.; Davan, Lars Birger (Kort oppsummert;4/2023, Working paper, 2023)
   Hvordan kan ungdommers demokratisk deltakelse styrkes, og hvordan kan skolen bidra til økt deltakelse på tvers av sosiale skillelinjer? I denne Kort oppsummert presenteres noen av hovedfunnene fra prosjektet DEMOCIT ...
  • Disclosing the Interviewer: Ethnopoetics and the Researcher's Place in Transcribed Interviews 

   Tolgensbakk, Ida (Ethnologia Europaea;Volume 50 • Issue 2 • Special issue: Brexit Matters, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-14)
   The transcription of oral interviews into textual data is a complex process. Translating spoken language with all its extralinguistic features into some sort of written text presentation – through transcribing it – is ...
  • Drug use and early job insecurity 

   Tolgensbakk, Ida; Ayllón, Sara; Schoyen, Mi Ah; McDonnell, Ann; Bussi, Margherita; O'Reilly, Jacqueline (Chapter; Peer reviewed, 2019-02-22)
   This chapter explores the association between drug use, early job insecurity and periods of high youth unemployment using quantitative and qualitative data. The quantitative analysis shows how young people’s behaviour and ...
  • Evaluering av Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 

   Tolgensbakk, Ida (NOVA Notat;2020:5, Research report, 2020)
   Dette notatet er en evaluering av hvorvidt Regjeringens integreringskonferanse oppnår målet sitt: å styrke dialogen med innvandrere, og å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører anledning til å ...
  • FOOD2GATHER: What is migrants’ food all about in Europe? A media discourse analysis through the lens of controversies 

   Razy, Elodie; Vivier, Melanie; Terragni, Laura; Roos, Gun; Teigen, Helene Fiane; Tolgensbakk, Ida; Seeberg, Marie Louise; Amilien, Virginie; Wie, Erica; O'Mara, Jillian; Starck, Edda; Matta, Raul; Crenn, Chantal; Techoueyres, Isabelle; Marchiset, Sarah; Schmidt, Donatella; Palutan, Giovanna; Guerazzi, Tommaso; Pivato, Caterina Zanatta; Dolphijn, Rick; Polson, Nick (Notat;3-2021, Report, 2021)
   This report is part of the HERANET funded project FOOD2GATHER. The project aims at understanding the question of integration/exclusion of migrants through foodscapes. An important step in this direction is to analyse the ...
  • Helt ærlig. Effekter 

   Jøsok, Evy; Tolgensbakk, Ida (NOVA-notat;2: 2022, Report, 2022)
   Helt Ærlig-prosjektet har vært godt likt av alle involverte, og oppleves som en suksess av de som har vært med lokalt i de til nå to rundene prosjektet har vært gjennomført. Både skolesiden og lokalpolitikksiden gir ...
  • Helt Ærlig. Evaluering av Redd Barnas prosjekt 

   Jøsok, Evy; Tolgensbakk, Ida (NOVA-Notat;3:2021, Report, 2021)
   Denne evalueringen av pilotprosjektet Helt Ærlig! ble gjort av Evy Jøsok og Ida Tolgensbakk på oppdrag fra Redd Barna. Målet var å undersøke om man oppnådde å styrke kunnskap, holdninger, ferdigheter og verktøy som vil ...
  • Humanitær rapport 2019. Mellom velferdsstat og frivillighet 

   Haug, Are Vegard; Tolgensbakk, Ida (2019;11, Research report, 2019)
   I denne rapporten diskuteres udekkede humanitære behov i Norge. Mennesker som på en eller annen måte faller mellom de tilbudene som gis av velferdsstaten på den ene siden, eller frivilligheten på den andre. Studien ble ...
  • Innledning: Koronakultur 

   Tolgensbakk, Ida; Löfgren, Jakob (Tidsskrift for kulturforskning;Nr 1 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-07-27)
   Da koronapandemien traff Skandinavia våren 2020 snudde den opp-ned på mange aspekter ved hverdagslivet. Den stengte folk ute fra arbeidsplasser, sosiale møtesteder og vante rammer. Den endra måten vi kunne forholde oss til ...
  • Pålogga lokalsamfunn 

   Tolgensbakk, Ida (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   At the centre of attention in local history - as an academic field and as a passion - is the local community. But what is a local community? As a concept, it rests somewhere between the 'ethnic group' of anthropologists ...
  • Public employment services: Building social resilience in youth? 

   Assmann, Marie-Luise; Tolgensbakk, Ida; Vedeler, Janikke Solstad; Bøhler, Kjetil Klette (Social Policy & Administration;, Journal article; Peer reviewed, 2020-09-21)
   It is contested to what extent public employment services (PES) help build resilience in young unemployed people. Drawing on qualitative interviews with 19 people born in Germany and Norway between 1990 and 1995, the article ...
  • Public policy on career education, information, advice and guidance: Developments in the United Kingdom and Norway 

   Lewis, Christine; Tolgensbakk, Ida (Chapter; Peer reviewed, 2019-02-22)
   This chapter considers the role of career education, information, advice and guidance (CEIAG) services. On the one hand, it looks at public policy in England, where such services have a 20-year record of instability; on ...
  • Social generations in popular culture 

   Tolgensbakk, Ida (Chapter; Peer reviewed, 2021-09-13)
   Karl Mannheim’s concept of social generations has become incredibly influential and has been applied in ever-new ways for almost a century. With what seems to be renewed interest in it post-2000, there is reason to take a ...
  • Speaking Swedish While Black in Norway 

   Tolgensbakk, Ida (Journal of Critical Mixed Race Studies;Volume 1, Issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Swedes are almost unambiguously considered White in Norway and, therefore, labeled as non-strangers and non-marked. One of the most striking aspects of studying young Swedish labor migrants to the Norwegian capital is their ...
  • Strategisk mottaksplassering og treffsikker bosetting: tidlige grep for integrering av flyktninger i kommunene 

   Seeberg, Marie Louise; Aasen, Berit; Bell, Justyna; Hyggen, Christer; Tolgensbakk, Ida (2020;2, Research report, 2020)
   Denne rapporten tar for seg to deloppdrag fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Det ene delprosjektet handler om hvordan plasseringen av asylsøkere i statlige mottak kan planlegges og utføres på en måte som ...
  • Street food as an ethnic border: Kebab as a symbol of home among young Swedish migrants in Oslo 

   Tolgensbakk, Ida (Anthropology of Food;12, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The background for this study is migrants’ shared problems of finding familiar or culturally important foodstuffs, as well as the tendency for foodstuffs and cuisines to become emblematic symbols for minority groups. The ...
  • ”Time flies when you are stuck at home, broke, drunk and full of existential dread”. En reflexiv etnografisk betraktelse kring humor ochsamlande under Covid-19 pandemin. 

   Tolgensbakk, Ida; Löfgren, Jakob (Tidsskrift for kulturforskning;Nr 1 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-07-27)
   This article discusses the way folklorists and ethnologists gathered online during the Covid-19 pandemic to collect and share online humour. The ethnographers’ instinct during a global crisis was to immediately start ...
  • Ungdoms forståelse av politikk og demokrati i hverdagslivet. Ny kunnskap om demokratiopplæring og demokratierfaringer blant unge 

   Jøsok, Evy; Davan, Lars Birger; Tolgensbakk, Ida; Kjøstvedt, Anders G. (NOVA Notat;7/2023, Report, 2023)
   Dette notatet undersøker hvordan arbeid med reelle, aktuelle og autentiske politiske saker som springer ut fra elevenes egne interesseområder kan være med å styrke deres politiske mestringstro. Analyseresultatene er ...