• Kompetansevurdering og kompetanseheving i pleie- og omsorgssektoren 

      Tobiassen, Anita E.; Døving, Erik (Tidsskrift for velferdsforskning;17(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
      Realkompetansevurdering innebærer at kompetanse opparbeidet gjennom erfaring blir dokumentert og anerkjent på linje med formell kompetanse. Basert på en spørreundersøkelse blant 213 medarbeidere i seks kommuner oppsummerer ...