• Den historiske allmenndannelse: Historiefaget i høyere/videregående skole, 1869-2019 

   Thue, Fredrik W. (Historisk Tidsskrift;Bind 98, nr. 2-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-06-07)
   Artikkelen drøfter historiens rolle i den høyere/videregående skolen fra 1869 til i dag både som et eget fag og som et integrerende perspektiv i læreplanen. Gjennom skolereformene av 1869 og 1896 ble latinskolen erstattet ...
  • Det tekniske miljøet. Ingeniørar og norsk miljødebatt, 1945-1975 

   Aven, Håvard Brede (OsloMet Avhandling 2021;Nr 26, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2021)
   Denne avhandlinga handlar om debattar om globale miljøproblem blant norske ingeniørar i perioden mellom 1945 og 1975, og korleis enkelte ingeniørar deltok i breiare, offentlege ordskifte om miljøproblem som ein slags ...
  • Lutheranism from Above and from Below: "Pastoral Professionals" and Trust within the Nordic State/Society Nexus 

   Thue, Fredrik W. (Journal of Historical Sociology;Volume 33, Issue 4, Peer reviewed; Journal article, 2020-11-29)
   The article points to the dispersion, democratization, and feminization of “pastoral” forms of power and authority since the mid-19th century as a key to understanding the exceptionally high degree of social trust in ...
  • The Peaceful Revolts: 1968 in the Nordic Welfare States 

   Thue, Fredrik W.; Brandt, Thomas; Hansen, Else; Matthíasdóttir, Sigríður (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   The student revolts of 1968 in the Nordic countries were peaceful in comparison with what happened in places like Berlin, Par is or Rome. Students in the Nordic countries also protested and revolted ...
  • TfS 60 år: Den lange kjølen i norsk samfunnsforskning 

   Thue, Fredrik W. (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 1-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-02-04)
   Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) har i 60 år vært det sentrale organ for en bred forskningstradisjon med opphav i Institutt for samfunnsforskning (ISF). Artikkelen drøfter denne tradisjonen og dens samfunnsmessige ...