• "Helgerud er en oase!" 

   Ianke, Pia; Thorød, Anne Brita (NOVA Rapport 13/06, Report, 2006)
   Helgerud ressurssenter for fosterhjem, nå Fosterhjemstjenesten i Akershus, ble etablert som et eget tiltak for veiledning av ordinære fosterhjem i Akershus i august 2002. Det er et av de statlig drevede tilbudene for ...
  • "Helgerud er en oase!" 

   Ianke, Pia; Thorød, Anne Brita (NOVA Rapport 13/06, Report, 2006)
   Helgerud ressurssenter for fosterhjem, nå Fosterhjemstjenesten i Akershus, ble etablert som et eget tiltak for veiledning av ordinære fosterhjem i Akershus i august 2002. Det er et av de statlig drevede tilbudene for ...
  • En normal barndom? 

   Thorød, Anne Brita (NOVA Rapport 2/06, Report, 2006)
   Prosjektet «Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag» utføres på oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening og finansieres av N.K.S. og NOVA. Denne rapporten baserer seg på prosjektets kvalitative ...
  • En normal barndom? 

   Thorød, Anne Brita (NOVA Rapport 2/06, Report, 2006)
   This report is based on qualitative interviews with 26 parents in low-income families (below 60 percent of the median income). This is part of an ongoing longitudinal study called «Children's level of living - the impact ...