• Internasjonal påvirkning på Kunnskapsløftet 

      Thomassen, Heidi Myhre (Master thesis, 2022)
      På starten av 2000-tallet skjer det store endringer i den norske skolen. Etter det såkalte PISA-sjokket i 2001 blir det satt spørsmål ved kvaliteten i skolen. Norge havner rundt midten på resultatlistene, noe som absolutt ...