• Vurdering av metoder for beregning av effektbehov på romnivå. 

      Theis, Oda (MAEN;2020, Master thesis, 2020)
      Ved hjelp av intervjuer, beregninger og simuleringer har denne oppgaven vurdert om underdimensjonering på romnivå kan forekomme i nye bygg. Det er sammenlignet beregningsmetoder for effektdimensjonerin på romnivå for ...