• Dedication to work: social workers in a Norwegian activation work context 

   Sadeghi, Talieh; Terum, Lars Inge (Peer reviewed; Journal article, 2022-04-20)
   Dedication to work is about enthusiasm for the job and feelings of pride and inspiration from one’s work, which is important due to its influence on work performance. We have surveyed dedication to work among 1347 trained ...
  • Den tvetydige aktiveringen : en studie av veiledere ved lokale NAV-kontor 

   Terum, Lars Inge; Jessen, Jorunn Theresia (Tidsskrift for Velferdsforskning;18(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   I denne artikkelen undersøker vi i hvilken grad veiledernes praksis ved lokale Nav-kontor er arbeids og styringsrettet og/eller bruker- og forhandlingsrettet, og om praksis har sammenheng med arbeidsoppgavene veilederne ...
  • Discrimination against ethnic minorities in activation programme? Evidence from a vignette experiment. 

   Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (Journal of Social Policy;Volume 47, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2018-01)
   We conducted a vignette experiment involving 470 Norwegian front-line workers to investigate whether their decisions to sanction non-compliance of activation requirements varied with the ethnicity of the welfare claimant. ...
  • Frontline managers' perceptions and justifications of behavioural conditionality 

   Sadeghi, Talieh; Terum, Lars Inge (Social Policy & Administration;Volume 54, Issue 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-01-06)
   The debate on behavioural conditionality is characterised by abundant controversies. Frontline managers have a particularly important role in implementing these policies because their interpretation of the welfare policies ...
  • Hva gjør individuell tilpasning av aktivitetskrav utfordrende? En studie av veiledere ved lokalkontorene i Nav. 

   Terum, Lars Inge; Sadeghi, Talieh (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 38, nr. 1-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-04)
   Et politisk mål er at aktivitetskrav skal skreddersys til den enkelte bruker. Denne artikkelen undersøker hvilke forhold som bidrar til at medarbeiderne ved Nav-kontorene tilpasser aktivitetskravene til den enkelte, og ...
  • NAV, arbeidslinja og sosialarbeiderutdanningene - BSV-utdannernes syn på NAV-reformen og arbeidsinkludering 

   Terum, Lars Inge (Småskrift 2014;nr. 6, Research report, 2014)
   Dette notatet er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Formålet er å få mer kunnskap om forholdet mellom NAV og BSV-utdanningene (barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningen). Notatet ...
  • Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner 

   Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 34, nr. 3-2017, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Frontlinjearbeiderne i NAV skal avklare behov og rettigheter, men også stille krav, aktivere og sanksjonere. Artikkelen studerer hvordan frontlinjearbeidere tilnærmer seg situasjoner der stønadsmottakere ikke imøtekommer ...
  • The occupational context of activation work: the relative role of educational and workplace qualification and socialisation 

   Sadeghi, Talieh (OsloMet Avhandling 2020;Nr 30, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2020)
   Activation policies, understood as mandatory activation of clients outside the labour market, have affected citizens’ lives and altered the frontline work in welfare offices dramatically. In effect, there are new ...
  • Omfang av felleselement i BSV-utdanningane - argumentasjon og konsekvens 

   Heggen, Kåre; Henriksen, Øystein; Terum, Lars Inge (Rapport;nr. 68, Research report, 2015)
   Målet med prosjektet var å følgje opp noko av det sentrale innhaldet i «Samspelsmeldinga» (nr. 13) – å samanlikne utdanningar og å utvikle meir kunnskap både om fagleg innhald og argumentasjon for og i mot, utdanningar med ...
  • Praksisrelevans og kompetansebehov : Vurderinger av BSV-utdanningene 

   Terum, Lars Inge; Nesje, Kjersti (Småskrift 2014;nr. 5, Research report, 2014)
   Dette notatet er del av prosjektet «Praksisnærhet og utdanningserfaringer» som Senter for profesjonsstudier har utført på oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet(UHR). Prosjektet er del av UFR-prosjektet «Sosialfaglig ...
  • Sanctioning the sick: Do perceptions of activating the sick and diagnosis matter? 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Rasmussen, Erik Børve; Terum, Lars Inge (Social Policy & Administration;Volume 56, Issue 5, Peer reviewed; Journal article, 2022-02-02)
   The recent inclusion of behavioural conditionality in health-related benefit programmes raises questions about frontline workers' (FWs') discretionary use of sanctioning. Using an experimental vignette design in a survey ...
  • Sanctioning the sick: Do perceptions of activating the sick and diagnosis matter? 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Rasmussen, Erik Børve; Terum, Lars Inge (Social Policy & Administration;Volume 56, Issue 5, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The recent inclusion of behavioural conditionality in health-related benefit programmes raises questions about frontline workers' (FWs') discretionary use of sanctioning. Using an experimental vignette design in a survey ...
  • Sanksjoner – arbeidslinjas nattside? 

   Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge (Tidsskrift for velferdsforskning;19(01), Journal article; Peer reviewed, 2016-01-01)
   Aktive vilkår for mottak av velferdsytelser er en felleseuropeisk trend. Dette innebærer at retten til velferdsytelser betinges av at mottaker deltar i en form for aktivitet, for eksempel arbeid for trygd (workfare), ...
  • Sikrar BSV-utdanningane kompetansebehova? 

   Terum, Lars Inge; Heggen, Kåre (Fontene forskning;8(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleiarutdanningane utgjer BSV-utdanningane i Noreg. Sidan byrjinga på 1970-talet har det fleire gonger kome framlegg om å samordne BSV-utdanningane, for å sikre kompetansebehova betre ...
  • Sosialpedagogikk og sosialt arbeid i Danmark og Norge 

   Messel, Jan; Terum, Lars Inge (Gjallerhorn;(19), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Forholdet mellom sosialt arbeid og sosialpedagogikk er omstridt (Lyons og Huegler 2012). Dette har dels sammenheng med hva begrepene viser til, og dels at begrepene også er knyttet til utdanninger og yrkesgrupper med ...
  • Studenttilfredshet i profesjonsutdanningene 

   Mastekaasa, Arne; Terum, Lars Inge (;nr. 8, Working paper, 2004)
   Artikkelen belyser studentenes generelle tilfredshet med utdanningene samt med mer spesifikke sider som undervisningsplanlegging, lærere og yrkesrelevans. Ca. 4000 studenter ved åtte læresteder inngår i analysene. Data er ...
  • Sysselsetting og trygd under arbeidslinja 

   Terum, Lars Inge; Hatland, Aksel (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   I historisk perspektiv har veksten i trygdebruken blitt fortolket som et sivilisatorisk fremskritt. Kategorier av mennesker i yrkesaktiv alder har blitt sikret økonomisk trygghet utenfor markedet. De to-tre siste tiårene ...
  • Who deserves to be sanctioned? A vignette experiment of ethnic discrimination among street-level bureaucrats 

   Øverbye, Einar; Fekjær, Silje; Terum, Lars Inge (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   To study discrimination in labour/housing markets, and among street-level bureaucrats in the welfare state, present both theoretical and methodological challenges. In the sociological study of discrimination, experiments ...
  • The will to sanction: How sensitive are caseworkers to recipients’ responsibility when imposing sanctions on non-compliance in a welfare-to-work programme? 

   Torsvik, Gaute; Molander, Anders; Terum, Lars Inge (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The activation trend in social policy entails that caseworkers on the frontlines of the welfare state are expected to decide ‘reasonable’ activation requirements for clients and when and how non-compliance should be ...