• Kartlegging av planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommunene 

   Terje Skjeggedal; Inger-Lise Saglie (NIBR-notat 2008:105, Notat, 2008)
   Last ned gratis Notatet oppsummerer fase 1 i en kartlegging av planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommuner og fylkeskommuner, basert på eksisterende undersøkelser og tilgjengelig statistikk. Tilknyttet prosjekt ...
  • Kommuneplansamarbeid i Nord-Troms 

   Harvold, Kjell-Arve; Terje Skjeggedal (NIBR-notat 2009:112, Notat, 2009)
   Last ned gratis Planstatusen i kommunene i Nord-Troms er i dag lav og det er behov for et løft på planområdet for å møte de utfordringer kommunene står overfor. I notatet drøtes interkommunalt plansamarbeid som en løsning ...
  • På rett veg 

   Harvold, Kjell-Arve; Terje Skjeggedal (NIBR-notat 2008:107, Notat, 2008)
   Last ned gratis I notatet drøftes samarbeidet mellom Statens vegvesen og andre aktører, primært kommunene, i utbyggingssaker knyttet til by. Søkelyset har vært rettet mot Kristiansand, Tønsberg og Drammen. Tilknyttet ...
  • Planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommuner og fylker 

   Terje Skjeggedal; Harvold, Kjell-Arve (NIBR-notat 2008:121, Notat, 2008)
   Last ned gratis Notatet presenterer resultatene fra ei kratlegging av planleggings- og stedsutviklingskompetanse i kommuner og fylker basert på en telefonintervjuundersøkelse til fylkeskommuner og fylkesmenn. Tilknyttet ...