• Termoregulering under ekstrembelastning, betydningen av ernæring. 

      Teien, Hilde Kristin (Master thesis, 2014)
      Aksidentell hypotermi er noe alle kan oppleve i alle sesonger av året. Det har særlig vært et et problem under militære øvelser og operasjoner. Tidligere studier har funnet nedsatt kjernetemperatur kombinert med økt ...