• Anbefalingssystemer for litteratur i den digitale hverdagen 

      Syversen, Pia Christine Bruun (Master thesis, 2011)
      Denne masteroppgaven tar for seg anbefaling av litteratur. Den går grundig igjennom de anbefalingsmetodene som finnes på området. Innholdsbaserte, kollaborative, demografiske, kunnskapsbaserte, kontekstuelle, sosiale og ...