• Brukermedvirkning og psykisk helse 

   Sverdrup, Sidsel; Myrvold, Trine; Kristofersen, Lars B. (NIBR-rapport 2005:6, Rapport, 2005)
   Rapporten er første fase i et prosjekt som undersøker brukeres og pårørendes erfaringer med medvirkning og samordning i psykiatrien. Erfaringene blant brukerne varierer sterkt, men brukerne ønsker generelt sterkere innflytelse ...
  • Hjelpetiltak i barnevernet - virker de? 

   Kristofersen, Lars B.; Sverdrup, Sidsel; Haaland, Thomas; Andresen, Inger-Helene Wang (NIBR-rapport 2006:07, Rapport, 2006)
   Rapporten presenterer kunnskap fra norsk og utenlandsk forskning om hjelpetiltak i barnevernet og om hva som finnes av forskningsmessig belegg når det gjelder virkninger. Totalt sett foreligger det relativt lite forskningsbasert ...
  • Informasjon, kommunikasjon og forebygging - Evaluering av "Om kultur, kropp, kommunikasjon" 

   Sverdrup, Sidsel; Baklien, Bergljot (NIBR-rapport 2002:13, Rapport, 2002)
   Rapporten evaluerer undervisnings- og veiledningsmateriell om spiseforstyrrelser som er sendt ut til alle landets grunn- og videregående skoler, og til skolehelsetjenesten. Sentrale spørsmål er om det har vært kjent, brukt ...
  • Kunnskap og åpenhet om psykisk helse og psykiske lidelser 

   Sverdrup, Sidsel; Bratt, Christopher (NIBR-rapport 2003:05, Rapport, 2003)
   Rapporten er første del av et prosjekt som i to faserundersøker befolkningens kunnskaper om og holdninger til psykisk helse og psykiske lidelser. Det gjennomføres surveyundersøkelser basert på telefonintervjuer i 2002 og ...
  • Markedsføringsstrategier og forbrukerbeskyttelse i levende reklame mot barn og unge 

   Sverdrup, Sidsel (Arbeidsrapport 13-1992, Rapport, 1992)
   Denne arbeidsrapporten er en del-rapport fra et nordisk prosjekt med tittelen 'Otraditionella marknadsforingsmetoder mot barn och unga'. Prosjektet bestAr av fire separate delrapporter som kan leses uavhengig av hverandre.
  • Markedsføringsstrategier og forbrukerbeskyttelse i levende reklame mot barn og unge 

   Sverdrup, Sidsel (Arbeidsrapport 13-1992, Rapport, 1992)
   Denne arbeidsrapporten er en del-rapport fra et nordisk prosjekt med tittelen 'Otraditionella marknadsforingsmetoder mot barn och unga'. Prosjektet bestAr av fire separate delrapporter som kan leses uavhengig av hverandre.
  • Reklame særlig rettet mot barn 

   Lunde, Tormod; Sverdrup, Sidsel (Arbeidsrapport 7-1995, Rapport, 1995)
   Denne rapporten studerer ulike aspekter ved barn og reklame. Den er et bidrag som blant annet har til hensikt å studere forbrukernes syns­punkter i en debatt som hittil i stor grad har vært preget av myn­dig­heter og ...
  • Reklame særlig rettet mot barn 

   Lunde, Tormod; Sverdrup, Sidsel (Arbeidsrapport 7-1995, Rapport, 1995)
   Denne rapporten studerer ulike aspekter ved barn og reklame. Den er et bidrag som blant annet har til hensikt å studere forbrukernes syns­punkter i en debatt som hittil i stor grad har vært preget av myn­dig­heter og ...
  • Skoleresultater og utdanningssituasjon for barn i barnevernet 

   Seeberg, Marie Louise; Winsvold, Aina; Sverdrup, Sidsel (NOVA Notat 4/13, Notat, 2013)
   Denne kunnskapsoppsummeringen presenterer eksisterende forskning om tiltak for å bedre skoleresultater og utdanningssituasjonen for barn i barnevernet. Prosjektet er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsde ...
  • Skoleresultater og utdanningssituasjon for barn i barnevernet 

   Seeberg, Marie Louise; Winsvold, Aina; Sverdrup, Sidsel (NOVA Notat 4/13, Notat, 2013)
   Denne kunnskapsoppsummeringen presenterer eksisterende forskning om tiltak for å bedre skoleresultater og utdanningssituasjonen for barn i barnevernet. Prosjektet er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsde ...
  • Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt 

   Stang, Elisabeth Gording; Aamodt, Hilde Anette; Sverdrup, Sidsel; Kristofersen, Lars B.; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 3/13, Rapport, 2013)
   The purpose of this project is to create new knowledge on how cooperating public service providers implement their rights and duties regarding confidentiality and disclosure. Agencies include the health and welfare services, ...