• Kartlegging av reelle internlaster fra Miljøhuset GK 

      Svendsen, Ole Marius (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven kartlegger reelle internlaster for kontorrom fra Miljøhuset GK og sammenligner dette opp mot internlaster for kontorbygg etter NS/TS 3031:2016. Målet med oppgaven er å se om internlaster etter romnivå ...