• Effektmåling av Oslo kemnerkontors kontroller 

      Svarverud, Alexander (Master thesis, 2015)
      Temaet i denne studien er skatteunndragelse, herunder å måle effektene av Oslo kemnerkontors kontroller av selskap som arbeider på kommunale byggeplasser, ledet av Oslo kommunes kommunale foretak. Disse foretakene er blant ...