• Sykepleiefaglig ledelse og pasientomsorg 

      Mitchell, Ann-Kristin; Sundin, Birgitte Lien (Bachelor thesis, 2017-06)
      Bakgrunn: Vi synes vi ser at sykepleien som utøves i hverdagen påvirkes av ledelsen. Vår bekymring er at pasientomsorgen blir lidende. Vi ønsker å se på hvordan sykepleieledelsen kan legge forholdene til rette for utøvelsen ...