• Physical health and symptoms of relative energy deficiency in female fitness athletes 

   Mathisen, Therese Fostervold; Heia, Josefine; Raustøl, Marius Løvic; Sandeggen, Mari; Fjellestad, Ingrid; Sundgot-Borgen, Jorunn (Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports;Volume 30, Issue 1, January 2020, Journal article; Peer reviewed, 2019-10-08)
   Introduction: Competing in aesthetic sports increases the risk of low energy availability and associated health impairments. Fitness physique sport is a popular, but understudied aesthetic sport. We evaluated health and ...
  • Stressa forhold til mat? En kvalitativ studie om unge idrettsutøveres tanker og holdninger til mat 

   Lundestad, Kristin Brinchmann (Master thesis, 2011)
   Bakgrunn: Tidligere studier viser en høy forekomst av spiseforstyrrelser blant toppidrettsutøvere sammenlignet med den øvrige befolkningen, spesielt innenfor vektavhengige idretter. Lite forskning er gjort i forhold til ...