• Verdier på vandring 

   Strand, Nils Petter (NOVA Rapport 15/07, Rapport, 2007)
   The focus is in this report on differences in value orientations between middle-aged and older people. Two main research questions will be addressed: (1) How, and to what degree, do social value differ between age groups? ...
  • Verdier på vandring 

   Strand, Nils Petter (NOVA Rapport 15/07, Rapport, 2007)
   Rapporten tar for seg forskjeller i verdiorientering i alderen 40-80 år: Endrer verdiene seg med alderen, eller kan forskjellene forklares ved at man er preget av ulike generasjonserfaringer? Studien bygger på data fra Den ...