• Fortellinger om å få det til 

      Hilsen, Anne Inga; Strand, Britt Elin (AFI FoU-resultat, Report, 2006)
      Dette er sluttrapporten fra et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet. Prosjektet var et samarbeid mellom fire private bedrifter, Arbeidsforskningsintituttet (AFI), SINTEF Teknologi og samfunn/Ny ...