• Osloungdom og rusmiddelbruk 

   Storvoll, Elisabet E.; Krange, Olve (NOVA Rapport 26/03, Report, 2003)
   Rapporten beskriver bruken av ulike rusmidler blant Osloungdom og ser på potensialet for å forebygge problematisk rusmiddelbruk. Datamaterialet omfatter 1025 Osloungdommer i aldersspennet 13-19 år som deltok i den ...
  • Osloungdom og rusmiddelbruk 

   Storvoll, Elisabet E.; Krange, Olve (NOVA Rapport 26/03, Research report, 2003)
   Rapporten beskriver bruken av ulike rusmidler blant Osloungdom og ser på potensialet for å forebygge problematisk rusmiddelbruk. Datamaterialet omfatter 1025 Osloungdommer i aldersspennet 13-19 år som deltok i den ...