• Paris-avtalen og oljeeksporten 

      Fæhn, Taran; Asheim, Geir Bjarne; Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Harstad, Bård Gjul; Hoel, Michael; Lund, Diderik; Nyborg, Karine; Rosendahl, Knut Einar; Storrøsten, Halvor Briseid (Samfunnsøkonomen;Nr 3 2018, Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Bør Norge begrense sin oljeutvinning for å motvirke global oppvarming? Hvilke politiske virkemidler bør i så fall brukes? Vi oppsummerer sentrale fagøkonomiske argumenter i denne debatten i lys av de seneste årenes endringer ...