• Foredle, forbedre eller forandre? En studie av lærende arenaer 

      Stordahl, Ingjerd (Master thesis, 2017)
      I kunnskapsorganisasjoner er kvaliteten på tjenesten knyttet til hva hver enkelt medarbeider yter hver dag. Det kan være ulike måter å forvalte kunnskapen på i organisasjoner, men det er grunnleggende at organisasjonen ...