• Aktivitetsfaget i barnevernspedagogutdanningen – i et nytteperspektiv 

   Fuglestad, Svein; Grønning, Elisabeth; Storø, Jan (Tidsskriftet Norges barnevern;Vol 96, nr 1-2, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Aktivitetsfaget er sentralt i barnevernspedagogutdanningen. Faget har imidlertid ikke vært gjenstand for forskning og er i liten grad beskrevet i faglitteraturen. I denne artikkelen gjengir vi funnene fra en undersøkelse ...
  • «Å komme på rett spor» - En kvalitativ studie om betydningen av en omsorgsovertagelse 

   Jørstad, May-Live Aasebø (Master thesis, 2018)
   «Å komme inn på rett spor» Denne oppgaven handler om tre voksne som har opplevd en omsorgsovertagelse til fosterhjem da de var barn. Problemstillingen utforsker hvilken betydning en omsorgsovertagelse tillegges å få ...
  • Barnet i teksten - En tekstanalytisk undersøkelse om fremstillingen av barn i barneverntjenestens enkeltvedtak 

   Sprakehaug, Silje (Master thesis, 2016)
   Kunnskap om barn og barnevernfaglige tekster viser oss at det er stor variasjon i hvordan barn synliggjøres i tekster. Det meldes også om behov for kunnskap om barneverntjenestens hjelpetiltak og hvilken funksjon de har. ...
  • Child Health and Immunization – An Indian Perspective: A study on immunization strategies for improving child health in India 

   Francis, Shefin Vellara (Master thesis, 2013)
   UNICEF reported that only less than fifty percent of children in India receive full immunization. It indicates that majority of children are not protected against vaccine preventable diseases. High infant mortality rate ...
  • Dealing with the Past in the Transition from Care. A post-structural analysis of young people's accounts. 

   Fransson, Elisabeth; Storø, Jan (Children and youth services review;33 (12), Journal article; Peer reviewed, 2011-12)
   Young people experiencing the transition from care often are weighed down by their past, both through their early experiences, but also by the way their past is made relevant in encounters with others. The aim of this ...
  • Er institusjonen alltid et onde og familien alltid et gode? 

   Storø, Jan; Bunkholdt, Vigdis; Larsen, Erik (Norges Barnevern;87 (3), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Debatten om bruk av institusjoner i barnevernet har vært en av de viktigste i dette feltet de senere årene. Sentrale barnevernmyndigheter har gitt føringer om at tiltak som innebærer at barn og ungdom kan bli værende i ...
  • Extended care: Global dialogue on policy, practice and research 

   Storø, Jan; Van Breda, Adrian; Incarnato, Mariana; Stohler, Renate; Gilligan, Robbie; Munro, Emily R.; Refaeli, Tehila; Roxana, Anghel; Harder, Annemik; Mann-Feder, Varda (Children and Youth Services Review;Volume 119, December 2020, 105596, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-13)
   Young people who are taken up into the care system (including foster, formal kinship and residential or group care) traditionally have to leave care at age 18, the generally accepted age of adulthood. Research globally has ...
  • Familieskolen, et hermeneutisk verksted 

   Læknes, Inger Katrine (Master thesis, 2017)
   I denne masteroppgaven vil jeg undersøke noen aspekter ved hva som oppleves hjelpsomt i systemisk fundert terapi med familier. Jeg har valgt å gjøre det ved å intervjue foreldre som har deltatt i en terapeutisk flerfamiliegruppe ...
  • God omsorg i barnevernsinstitusjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Neumann, Cecilie Basberg; Storø, Jan (NOVA Rapport 12/17, Report, 2017)
   Prosjektet «Barnevernsinstitusjoner som arena for omsorg» ble initiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2014 for å fremskaffe kunnskap som kan bidra til arbeidet med å utvikle god og kunnskapsbasert omsorg i ...
  • God omsorg i barnevernsinstitusjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Storø, Jan (NOVA Rapport 12/17, Report, 2017)
   Background The study was initiated in 2014 by the Directorate for Children, Youth and the Family. The main objective was to generate knowledge that can be used in the ongoing work to develop the quality of care in residential ...
  • Kindergarten - a Universal Right for Children in Norway 

   Haug, Kristin Holte; Storø, Jan (International Journal of Child Care and Education Policy;7(2), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The article is divided into three parts. In part 1 the Norwegian kindergarten is introduced. We present some facts and the purpose of the kindergarten as it appears in state documents. We also describe a historical backdrop. ...
  • Leaving care in Norway in a historic and current perspective: As a function of the Nordic welfare model 

   Storø, Jan (Child & Family Social Work;Volume 26, Issue 2. Special Issue: Young People's Transitions from Care to Adulthood: Exploring Historical Narratives, Peer reviewed; Journal article, 2021-04-15)
   Care leavers need support in the transition to adulthood. Care leavers in Norway benefit from the universalistic and somewhat generous Nordic welfare model. However, this model is constructed to meet general needs identified ...
  • Opplæring i forebygging og mestring av aggresjon - en nødvendighet i arbeid med utsatte barn og unge 

   Storø, Jan; Laiseau, Edouard; Torp, Christian Smedstad; Ørbæk, Morten (Norges barnevern;89(4), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Ansatte i institusjoner for barn og ungdommer arbeider i en hverdag der aggresjon og vold er tilstede, enten som mulighet eller som realitet. De har behov for kunnskap om disse utfordringene og ferdigheter i hvordan de ...
  • Out of home care in Norway and Sweden - similar and different 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Höjer, Ingrid; Sjöblom, Yvonne; Storø, Jan (Psychosocial Intervention/Intervencion Psicosocia;22(3), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   An overview of the current situation in the out-of-home care in Norway and Sweden is presented in this article; also the development in later years is described and discussed. Socially, politically and culturally there ...
  • Veien videre fra barnevernets omsorg - Hvilke erfaringer har unge med ettervern i overgangen fra å være under barnevernets omsorg og til en selvstendig tilværelse? 

   Bjerkheim, Ingjerd Børsand (Master thesis, 2015)
   Målsettingen med denne kvalitative studien har vært å undersøke hvilke erfaringer unge har med ettervern i overgangen fra å være under barnevernets omsorg og til en selvstendig tilværelse. Studien er et forskningsoppdrag ...