• Effekten av innføring av et discovery søkeverktøy - en casestudie 

      Stjern, Lisbeth (Master thesis, 2017)
      I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvilken effekt innføringen av et discovery søkeverktøy har på bruken av et biblioteks elektroniske ressurser. Discovery søkeverktøy er en type bibliotekverktøy som lar brukerne søke ...