• PROSOCIAL: Et verktøy for å endre samhandling i grupper 

      Stensrud, Mina (MALKS;2021, Master thesis, 2021)
      Artikkelen tar for seg en introduksjon av de tre vitenskapene; evolusjonsteori, kontekstuell atferdsvitenskap og kjerneprinsippene innenfor Prosocial. Et litteratursøk i de tre databasene PsychInfo, Web of Science og ...