• SLA i offentlige sektor 

      Stenerud, Elisabeth; Broughton, Vedis (Bachelor thesis, 2017-05)
      Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan SLA, på norsk tjenestenivåavtale, bør bli anvendt. For å avgrense oppgaven har vi valgt å belyse dette spørsmålet i en setting med leveranse av driftstjenester til ...