• Barnevern og kontantstøtte 1999-2000 

      Sten-Erik Clausen (NIBR-notat 2002:111, Notat, 2002)
      Last ned gratis Analysene som presenteres er basert på registerdata om barnevern, sosialhjelp og kontantstøtte. Materialet består av i alt 5.395 barn som hadde fått tiltak fra barnevernet i 1999-2000. Av disse hadde 69 ...