• Hva får elever til å lese på fritiden? Om lesemotivasjon, sjangervalg og mediebruk på 6. trinn 

   Stavem, Gro Marie; Skaar, Håvard (Texter om svenska med didaktisk inriktning;, Chapter, 2023)
  • Kritisk skriving på barnetrinnet 

   Gedde-Dahl, Trine; Stavem, Gro Marie; Øgreid, Anne Kristine (Acta Didactica Norden (ADNO);, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   De siste tiårene har flere empiriske studier undersøkt kritisk literacy i en didaktisk kontekst. De fleste av disse studiene er gjort i ungdomsskolen og den videregående skolen der kritisk literacy er undersøkt som lesing, ...
  • Lesekurs på ungdomsskolen – økt lesekompetanse med lesekurs på 10.trinn? 

   Lilleskjæret, Line (Master thesis, 2023)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke om elever som strever med leseforståelse og leseflyt kan ha effekt av et intensivt lesekurs. I tillegg har jeg undersøkt hvordan et lesekurs kan påvirke motivasjonen og ...
  • Når det regnar i Afrika–ei bok for kritisk tenking og aktørskap? 

   Sandvik, Margareth; Svanes, Ingvill Krogstad; Stavem, Gro Marie (Barnelitterært forskningstidsskrift;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Når det regnar i Afrika. Ei bok om vêr og klimaendringar er ei sakprosa-bildebok for barn skriven av Erna Osland, illustrert av Per Ragnar Møkleby. Boka er innlemma i FNs berekraftsbibliotek for aldersgruppa 6–12 år. På ...