• Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1 

   Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon; Elgersma, Ingeborg Hess; Eide, Helena Niemi; Ezzati, Rojan Tordhol; Fevåg, Julie; Flatø, Martin; Fretheim, Atle; Gawad, Mohamed; Gele, Abdi Ali; Godøy, Anna Aasen; Grøtting, Maja Weemes; Hernæs, Kjersti Helene; Hussaini, Lema; Kristoffersen, Anja Bråthen; Labberton, Angela Susan; Lindman, Anja Elsrud Schou; Mohammed, Naeema Saeed Sheekh; Nordstrøm, Charlott Elise Gyllenhammar; Qureshi, Samera Azeem; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Strand, Bjørn Heine; Telle, Kjetil Elias; Tsige, Selam Andegiorgis; Vinjerui, Kristin Hestmann (Research report, 2021-07-05)
   Pandemien har vært preget av stadige endringer i smittetrykk, kunnskapsnivå og tiltaksbyrde. Dette kapittelet forsøker å peke på noen overordnede læringspunkter fra analysene som er presentert senere i rapporten. Punktene ...
  • Dementia and immigrant groups: a qualitative study of challenges related to identifying, assessing, and diagnosing dementia 

   Sagbakken, Mette; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Nielsen, Thomas Rune (BMC Health Services Research;18:910, Journal article; Journal article, 2018-11-29)
   Along with the ageing of the general population, Europe’s migrant populations are also ageing, thus posing new challenges for dementia care services, particularly if the services are to be adjusted to persons with different ...
  • How to adapt caring servicesto migration-drived diversity. A qualitative study exploring challenges and possible adjustments in the care. 

   Sagbakken, Mette; Ingebretsen, Reidun; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste (PLoS ONE;Volume 15, Issue 12, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-22)
   Background Research on how services can be adapted to meet the needs of people with dementia with an immigrant or minority ethnic background is scarce. Several approaches have been discussed: offering services adapted to ...
  • Understanding dementia in ethnically diverse groups: a qualitative study from Norway 

   Sagbakken, Mette; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Ingebretsen, Reidun (Ageing & Society;Volume 40, Issue 10, Journal article; Peer reviewed, 2019-05-27)
   As the number of older immigrants in Europe rises, dementia within minority ethnic populations warrants attention as a significant public health problem. Equitable health and care services constitute a prioritised health ...