• Emancipatory Theatre and Performative Didactics 

   Aure, Venke; Bjerkestrand, Karin Brunvathne; Songe-Møller, Anna (InFormation-Nordic Journal of Art and Research;2(2), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This article is based on several years of empirical observation, gathered from theatre practice, in which Karin B. Bjerkestrand and Anna Songe-Møller developed what is known as “Solidarity Forum Theatre” (SFT), a form of ...
  • Empowerment of citizens in a multicultural society 

   Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (Journal of Intercultural Communication;30, Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This article is based on the project: Empowerment of Citizens in aMulticultural Society. We wanted to explore theatre as intercultural communication related to the challenges faced by our diverse society. Drama students ...
  • Resistance Through Art 

   Sørensen, Marius (Master thesis, 2017)
   Med denne studien ser jeg på mulighetene teater byr på i krigs- og konfliktsoner, med et spesielt fokus på å skape rettferdig fred i okkuperte Palestina. Rettferdig fred handler om mer enn fraværet av krig. Rettferdig fred ...