• Acceptable air velocities using demand-controlled ventilation for individual cooling 

   Thunshelle, Kari; Nordby, Henrik S.; Solberg, Håkon Rikoll; Holøs, Sverre Bjørn; Schild, Peter (E3S Web of Conferences;Volume 172, 2020. 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020). Article Number: 09002, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-30)
   One of the main challenges in highly insulated buildings is the increasing share of energy demand for cooling. New solutions for low energy cooling are needed. Individual cooling by demand-controlled ventilation and use ...
  • SvalVent – Biometri og termisk komfort 

   Solberg, Håkon Rikoll (MAEN;2018, Master thesis, 2018)
   Stadig mer av bygningers energibruk går med til kjøling. SvalVent er et pågående forskningsprosjekt som ser på muligheten for å redusere energibruk til kjøling på sommertid ved hjelp av brukerstyrte aktive tilluftsventiler. ...