• Kvalitetssikring av opplæringen på Vg1 Elektrofag 

      Sogn, Erik (MAYP;2012, Master thesis, 2012)
      Tema for denne masteroppgaven er kvalitetssikring av opplæringen på Vg1 Elektrofag. Prosjektets problemstilling er: Hvordan kan lærerne kvalitetssikre elektroutdanningen på Vg1 Elektrofag i henhold til styringsdokumentene ...