• MiniBars™ som fiberarmering i momentpåkjente betongkonstruksjoner 

      Smedsrud, Erik Høivik; Nilsson, Göran Joakim Christian; Næss, Lone (Bachelor thesis, 2019)
      SAMMENDRAG Denne bacheloroppgaven belyser bruken av MiniBarsTM som fiberarmerig i momentpåkjente betongkonstruksjoner. Rapporten tar utgangspunkt i en brukonstruksjon utsatt for trafikklaster. Det undersøkes om denne typen ...