• Høyskolen som kunnskapens hus 

   Slagstad, Rune (SPS arbeidsnotat;nr. 1, Working paper, 2007)
   Åpningsforelesning ved HiOs ”fagdag”, 6.2.2007 Universitetet skal bli stadig mer lik andre utdanningsinstitusjoner, samtidig som det er nettopp ulikheten som gjør det ettertraktet av de forskjellige institusjoner; ...
  • De politiserende embetsmenn : en tradisjon i norsk forvaltning 

   Slagstad, Rune (Nordisk administrativt tidsskrift;88 (3), Journal article; Peer reviewed, 2011-12)
   Min analyse samler seg om de to store reformregimer i moderne norsk historie, embetsmannsstaten (1814-1884) og arbeiderpartistaten (1945-1981). Derved aksentueres en kontinuitet mellom disse to som eliteregimer. I sentrum ...