• Fra innvandrer til medstudent og ressurs i undervisningen ved helsefaglig høyskoleutdanning 

      Goth, Ursula-Georgine Småland; Jensen, Trude Løkhaug; Skyrud, Randi Vangen (Nordic Journal of Vocational Education and Training;5(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Mange opplever det som et nytt fenomen at Norge i stadig større grad blir et flerkulturelt samfunn. Det økende mangfoldet stiller krav til helsepersonellet om at den enkelte helsearbeider øker sin kulturkompetanse og har ...