• Bosetting av flyktninger i storbyene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand 

   Søholt, Susanne; Astrup, Kim; Holm, Arne; Skrede, Joar (NIBR-rapport;2020:2, Research report, 2020-03)
   I dette prosjektet har vi undersøkt hva slags strategier og praksiser fem storbyer i Norge bruker når de skal bosette nyankomne flyktninger. Hensikten har vært å finne ut av om storbyene legger vekt på å bosette flyktninger ...
  • By eller forstad? En diskusjon av barnefamiliers flyttemotiver 

   Andersen, Bengt; Skrede, Joar (Nordic Journal of Urban Studies;Volume 2, No. 1-2022, Peer reviewed; Journal article, 2022-06-10)
   Oslo kommune har som uttalt mål at indre by skal være et attraktivt bosted for barnefamilier. Flere kommentatorer, inkludert forskere, har hevdet at reurbanisering er en tydelig trend. Det vil si at bylivet er populært, ...
  • The directors of urban transformation: The case of Oslo 

   Andersen, Bengt; Hannah, Ander; Skrede, Joar (Local Economy;Vol 35, Issue 7, 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-01)
   We investigate the urban transformation strategies of major developers and other key actors in the context of neoliberalism and its influence on politics, including urban development governance. Drawing primarily on ...
  • The Emotional Element of Urban Densification 

   Skrede, Joar; Andersen, Bengt (Local Environment: International Journal of Justice and Sustainability;Volume 27, 2022 - Issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2022-02-06)
   In this paper, we will delve into a somewhat unexplored element of urban densification – namely, people’s emotional responses to physically and socially densified neighbourhoods. Undoubtedly, there is a vast amount of ...
  • Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging 

   Andersen, Bengt; Dalseide, Astri Margareta; Hanssen, Gro Sandkjær; Skrede, Joar; Staven, Helle Dyrendahl; Mamelund, Svenn-Erik (AFI FoU-resultat;2020:04, Research report, 2020)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet har, i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån, Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR, OsloMet) og Norsk instiutt for kulturminneforskning (NIKU), ...
  • Hverdagsgjenstander og affeksjonsverdi 

   Sortland, Sarah Marie Bleich (Master thesis, 2023)
   Vi lever omgitt av ulike ting gjennom hele livet. Over tid formes fortellinger ettersom vi har forskjellige erfaringer med hverdagsgjenstander. I denne masteroppgaven har jeg undersøkt affeksjonsverdi og fortellinger knyttet ...
  • Kreativitet og livsmestring i kunst- og håndverksfaget: En studie av kunst- og håndverkslæreres forståelse av kreativitet og koblinger knyttet til livsmestring. 

   Dalstein, Gunn Synnøve (MEST;2022, Master thesis, 2022)
   De siste årene har begrepet kreativitet fått større oppmerksomhet i grunnopplæringen i Norge og i mange deler av verden. I tillegg har livsmestring, som inngår i det tverrfaglige temaene, blitt implementert i den nye ...
  • Medvirkningsideologiens inntog i byplanleggingen - en invitasjon til grubling 

   Andersen, Bengt; Skrede, Joar (Kart og plan;01-02 / 2021 (Volum 114), Peer reviewed; Journal article, 2021-05-31)
   Researchers, urban planners, developers, public officials and research funders, argue that public participation is democratic and just, as well as necessary in order to develop good plans and a better urban development. ...
  • Nasjonalgalleriets basisutstilling Kunst 1 - om museale tumulter 

   Skrede, Joar (FORMakademisk; 2(2), Academic article, 2009)
   Basisutstillingen Kunst 1 ved Nasjonalgalleriet i 2005 var i stor grad en tematisk ordnet utstilling og ikke kronologisk ordnet, som tidligere. Dette utløste mye debatt i media. Artikkelen presenterer noen resonnement som ...
  • The Oslo Museum Puzzle : reflections on the relation between culture and economy 

   Skrede, Joar (FORMakademisk;4 (1), Academic article, 2011)
   The decision has been made to relocate several cultural institutions in Oslo, without any existing plans for the old premises. In this article, the supportive arguments are analysed against the backdrop of the critical ...
  • Remembering and reconfiguring industrial heritage: the case of the digester in Moss, Norway 

   Skrede, Joar; Andersen, Bengt (Landscape Research;Volume 46, 2021 - Issue 3: Special Section: Multidisciplinary Engagements with Port Arthur’s Landscapes of In/justice, Peer reviewed; Journal article, 2020-12-28)
   In Moss, Norway, a former cellulose factory is currently being adapted for new uses. The onsite digester, a high-rise steel structure that was used to make cellulose before the factory closed in 2012, is a landmark on the ...
  • Selling homes: the polysemy of visual marketing 

   Skrede, Joar; Andersen, Bengt (Social Semiotics;, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-19)
   In this article, we will demonstrate how a social semiotic reading of a housing advertisement campaign differs from the audience reception of it. We have talked to the campaign’s producer – the Norwegian housing developer ...
  • A Suburban Dreamscape Outshining Urbanism: The Case of Housing Advertisements 

   Skrede, Joar; Andersen, Bengt (Space and Culture;First published online May 21, 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Cities and suburbs are often constructed as different socio-spatial entities to afford different ways of life. Although that dichotomy has been challenged, it has maintained its popularity in academic discourse. As with ...
  • Visualising the past for the future: a social semiotic reading of urban heritage 

   Skrede, Joar; Andersen, Bengt (Social Semiotics;, Peer reviewed; Journal article, 2022-02-02)
   Peterson, Norway, was a former cellulose factory that is in the process of being transformed into new usage. A landmark at the premises is the “digester,” a high-rise steel structure used to make cellulose before the factory ...