• "European Urban Knowledge Network" - noe for Norge? 

   Skjeggedal, Terje (NIBR-notat 2008:112, Notat, 2008)
   Last ned gratis Notatet gir en kort beskrivelse av European Urban Knowledge Network (EUKN) og oppbygging av EUKNs e-bibliotek, diskuterer dette i forhold til norske kunnskapsbehov og trekker fram aktuelle momenter i en ...
  • Evaluering av Skjærgårdstjenesten 

   Skjeggedal, Terje; Lund-Iversen, Martin; Skogheim, Ragnhild; Harvold, Kjell (Rapport, 2013)
   Skjærgårdstjenesten er evaluert på bakgrunn av spørreskjemaundersøkelser og personlige intervjuer med ansatte i tjenesten. På bakgrunn av evalueringen foreslås det gjennomført tiltak for å styrke tjenesten. Tilknyttet ...
  • Frivillig vern av skog 

   Gundersen, Vegard; Vistad, Odd Inge; Skjeggedal, Terje; Harvold, Kjell (Samarbeidsrapport NIBR/NINA 2010, Rapport, 2010)
   Siden 2003 er nesten alle nye prosesser for vern av skog på privat grunn gjennomført som frivilling vern ved at skogeier(e) tilbyr områder for vern. Evalueringen viser at frivillig vern har redusert konfliktnivået i skogvern ...
  • Interkommunalt plansamarbeid 

   Harvold, Kjell; Skjeggedal, Terje (Samarbeidsrapport NIBR/Østlandsforskning 2012, Rapport, 2012)
   Rapporten viser at det på landsbasis foregår en del interkommunalt plansamarbeid, men at dette i liten grad er rettet mot  formaliserte oppgaver etter plan- og bygningsloven. I rapporten foretas det dessuten en gjennomgang ...