• Blurring Boundaries: Balancing between Distance and Proximity in Qualitative Research Studies With Vulnerable Participants 

   Garrels, Veerle; Skåland, Børge; Schmid, Evi (International Journal of Qualitative Methods (IJQM);21, Peer reviewed; Journal article, 2022-05-02)
   Qualitative researchers who conduct in-depth interviews with vulnerable participants may experience certain challenges related to the vulnerability of their research subjects. Obtaining upsetting personal narratives may ...
  • Læreres behov for å bli ivaretatt når elever truer med og bruker vold 

   Skåland, Børge (Psykologi i kommunen;6-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne artikkelen vil jeg problematisere og diskutere personer og institusjoners rolle når lærere opplever vold eller trussel om vold fra elever. Utgangspunkt er materiale innsamlet gjennom fjorten intervju av krenkede ...
  • Skolens evne til å ivareta krenkede lærere 

   Skåland, Børge; Kleiveland, Jostein (Psykologi i kommunen;Nr. 6 2020, Peer reviewed; Journal article, 2020-12-12)
   Bakgrunnen for denne artikkelen er økende dokumentasjon av og fokus på læreres utsatthet for vold fra elever. Det synes som om det ikke skjer nok i praksis for å kunne støtte lærere som blir voldsutsatt. Problemsstillingen ...
  • Student-to-teacher violation and the threat to a teacher's self 

   Skåland, Børge (Journal article; Peer reviewed; Journal article, 2016-10)
   This paper is based on a study of fourteen Norwegian K - 12 teachers who have been violated by students in schools. One key theme emerged during the process of analysis : the threat to the teachers’ self. ...