• Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? 

   Langset, Bjørg; Kvinge, Torunn; Siri Nørve (NIBR-notat 2012:112, Notat, 2012)
   Last ned gratis Særlig i de store byene har det vært sterk vekst i boligprisene de siste årene. Det er likevel ikke blitt bygget tilstrekkelig nok nye boliger til å opprettholde boligdekningen. Hvilken betydning har nye ...
  • Råd, regler og representasjon – Eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 

   Marte Winsvold; Siri Nørve; Stokstad, Sigrid; Vestby, Guri Mette (NIBR-notat 2014:101, Notat, 2014)
   Last ned gratis Notatet gir en oversikt over organisering av kommunale og fylkeskommunale eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og kommunenes erfaringer med disse rådene. Undersøkelsen er basert på ...
  • Universell utforming underveis 

   Lillin Cathrine Knudtzon; Siri Nørve (NIBR-notat 2008:108, Notat, 2008)
   Notatet er en underveisrapportering på evalueringen av Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. I notatet beskrivers hvordan brukermedvirkning er gjennomført i driftingen ...
  • Universell utforming – kunnskap, makt og moral 

   Lars Risan; Siri Nørve (NIBR-notat 2012:113, Notat, 2012)
   Last ned gratis Notatet samler to artikkelmanuskripter, «Universell utforming» og historien som forsvant, og Universell Utforming og den vanskelige avgrensingen av «alle». Artiklene er basert på en begrepshistorisk studie ...